Teresa Jeziórska
Toruń, ul.Kusocińskiego 3
tel/fax: 56 645 19 79
biuro@jeziorska.pl

Referencje

Już od ponad 20 lat służymy toruńskiej zieleni. Specjalizujemy się w zakładaniu i konserwacji roślinności w parkach i ogrodach, na osiedlach oraz wzdłuż deptaków i ulic. Od 2009 roku zajmujemy się także zielenią drogową. Pracujemy przy budowie dróg i autostrad.

Wieloletnia współpraca z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Kompleksowe prace pielęgnacyjne i porządkowe terenów zieleni miejskiej. Prace obejmują również tereny znajdujące się pod nadzorem Konserwatora Zabytków jako wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

W latach 2010 oraz 2011 nasi pracownicy świadczyli usługi dla firmy Skanska-NDI.

Hydrosiew dla potrzeb kontraktu "Budowa Autostrady A1 faza 2 Nowe Marzy - Toruń". W zakres prac wchodziło: humasowanie oraz obsianie skarp, przeciwskarp i terenów płaskich.

Od 1991 roku współpracujemy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie w Toruniu.

Całoroczne, kompleksowe utrzymanie terenów zieleni na terenie osiedla Na Skarpie.

W okresie od grudnia 2008 do kwietnia 2009 roku pracowaliśmy na zlecenie firmy Eurovia Polska SA.

Kompleksowe wykonanie zieleni wraz z wycinką drzew w ramach zadania " Budowa dróg dojazdowych do stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78 w Toruniu".

W sierpniu 2007 roku wykonaliśmy pracę na rzecz firmy Marbud Sp. z o.o. będącą generalnym wykonawcą hali magazynowo-spedycyjnej "Orion Electric" na terenie gminy Łysomice.

Kompleksowe prace w zakresie terenów zieleni na powierzchni 12 004,00 m2.

Od 2001 roku współpracujemy z firmą Elektrociepłownie Toruń Spółka Akcyjna.

Usługi w zakresie zimowego uszorstniania i odśnieżania dróg dojazdowych oraz wewnątrzzakładowych.