Kształtowanie terenu

Niwelacja i kształtowanie terenu pod inwestycje, przygotowywanie terenu pod nasadzenia i trawniki, prace skarpowe, humusowanie, kopanie stawów, pogłębianie dna koryt rzek i jezior, prace melioracyjne.

Pielęgnacja zieleni

Kompleksowe utrzymanie zieleni: przydrożnej (drogi i autostrady), miejskiej i osiedlowej (parki, skwery, trawniki), ogrody przydomowe.

Wycinka drzew

Wycinka drzew w całości, wycinka zakrzewień i odrostów, cięcia sanitarne, wycinka terenów leśnych pod budowę dróg, karczowanie pni, zrąbkowanie gałęzi, pni i karpin drzew.

Nasadzenia

Oferujemy sadzenie drzew, krzewów, rabat kwiatowych, bylinowych według projektu lub uzupełnienie istniejącej zieleni. Sadzimy również duże drzewa alejowe z zastosowaniem odpowiednich zabiegów ogrodniczych.

Odśnieżanie

Odśnieżanie chodników, parkingów, dachów, wywóz śniegu, uszorstnianie- posypywanie piaskiem chodników, ciągów pieszych i ciągów komunikacyjnych, zamiatanie.

Zakładanie ogrodów

Projektowanie i urządzanie ogrodów oraz ich kompleksowa pielęgnacja. Zakładanie ozdobnych oczek wodnych. Elementy małej architektury. Zakładanie systemów nawadniających.

Do wynajęcia

Koparka gąsienicowa KOBELCO SK210 Long Reach!
Jest to nowa maszyna (rok 2010). Posiada łyżkę do skarpowania uchylną hydraulicznie o szerokości 1800 mm. Zapewniamy profesjonalnego operatora z dużym doświadczeniem w zakresie tworzenia i humusowania skarp, przeciwskarp, rowów i nasypów zdobytym m.in podczas budowy autostrady A1, dróg dojazdowych i wiaduktów. Kontakt: Jarosław Jeziórski tel. kom.: 609 216 386